KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ...


11:23 3 thg 1 2009Công khai4 Lượt xem 1
Liên miên ....những việc không đừng ...Tất niên ...Cưới xin...Kiểm kê...Hợp đồng năm mới..Chuẩn bị kết thúc khóa học ...THI ... Tết năm con TRÂU..Liên hoan chia tay ...Người đã hoàn thành nhiệm vụ sau 30 năm cống hiến ..Mệt...vì ít thời gian , chẳng đủ sức khỏe...... .quan trọng nhất : NGHÈO
Quynh Trang Ảnh của Quynh Trang

Lưu ý đối với những người dùng có thính giácthị giác yếu:

Để hoàn tất mẫu đơn này bạn phải nhập một ký tự trong chuỗi mã hoặc mộti số trong chuỗi mã âm thanh. Nếu bạn không thể đọc hoặc nghe chuỗi mã, Yahoo! rất sẵn lòng giúp đỡ bạn. Đại diện Ban Chăm sóc Khách hàng Yahoo! sẽ cần liên lạc với bạn. Vui lòng cung cấp số điện thoạiđịa chỉ email của bạngửi yêu cầu bằng cácho trang này - http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/vi/general.html Để yêu cầu trợ giúp về đăng ký, vui lòng đọc các Điều khoản Thỏa thuận về Sử dụng Dịch vụ Yahoo! tại trang http://info.yahoo.com/legal/vn/yahoo/utos/ trước khi gửi yêu cầu.
4000

Nhận xét