Bài đăng

Có một con đường mang tên HỒ CHÍ MINH

Ôi đêm Trường Sơn nghe tiếng suối trong như tiếng hát xa.....

Đâu cần phải viết ...